Home

Welkom

op mijn website. Op de eerste pagina een overzicht van de poëzie die ik de afgelopen jaren heb geschreven. Op de tweede pagina mijn gastdichter: Hans Tentije. De pagina “Favoriete gedichten” spreekt voor zich. Natuurlijk had ik vele andere gedichten kunnen kiezen. De Franse poëzie heb ik gekozen op grond van toegankelijkheid voor een jong publiek. Wie weet krijg ik een paar leerlingen zo ver dat ze Franse poëzie gaan lezen.. De animatiefilmpjes en analyses zijn nog niet klaar. Ik wens u veel leesplezier toe. In het gastenboek kunt u een reactie achterlaten. Tenslotte: speciale dank aan Hans Tentije voor zijn ruimhartige medewerking, aan Ernestine Koelman voor haar prachtige dessins en aan Marcus Kaptein voor zijn technische ondersteuning en geduld.

Met vriendelijke groet,

Frans Weiland

Eigen gedichten

Klik op één van de onderstaande categorieën om de daarbij behorende gedichten te lezen. Er verschijnt dan een lijst daaronder met de titels van de gedichten.
Klik op een titel om dit gedicht te lezen.

1. Eerste gedichten:

Adamant
Plaats van executie
Herfstdag
Rood vullen zich de vleermuisholen
In het licht waaruit niets zou verdwijnen
Zicht op een rivier
Luchtmens
Stralend
Rivier

2. Portretten:

Midas
Babilano
Tupac Amaru
Aantekeningen
Juanita

3. De boot, of: Hernieuwd bezoek aan Venetië:

De boot

4. Aan een rand van de wereld:

De dag kan onmiddellijk gevonden worden
Koralen
Goudbol
Door de nacht
Morgenbrons
Slechts stilte
Eigen hand
Als in de slaap van dieren
Je stem
Zwerftocht
Groene morgen
Als veertjes
Zonder gloed
Achter de glazen rook
Bevalling
Verzoening
Het rood
Blozende pracht
Hoe veel er nog is
Gebed

5. Recent werk:

Wat ik vergeet
De zee die ik zocht