Eigen gedichten

Klik op één van de onderstaande categorieën om de daarbij behorende gedichten te lezen. Er verschijnt dan een lijst daaronder met de titels van de gedichten.
Klik op een titel om dit gedicht te lezen.

1. Eerste gedichten:

Adamant
Plaats van executie
Herfstdag
Rood vullen zich de vleermuisholen
In het licht waaruit niets zou verdwijnen
Zicht op een rivier
Luchtmens
Stralend
Rivier

2. Portretten:

Midas
Babilano
Tupac Amaru
Juanita
Incameisje in het zand

Aantekeningen

3. De boot, of: Hernieuwd bezoek aan Venetië:

De boot

4. Aan een rand van de wereld:

De dag kan onmiddellijk gevonden worden
Koralen
Goudbol
Door de nacht
Morgenbrons
Slechts stilte
Eigen hand
Als in de slaap van dieren
Je stem
Zwerftocht
Groene morgen
Als veertjes
Zonder gloed
Achter de glazen rook
Bevalling
Verzoening
Het rood
Blozende pracht
Hoe veel er nog is
Gebed 

5. Gedichten 2010-2014:

Wat ik vergeet
De zee die ik zocht
* Dorpsvrouw
* Lang vergeten momenten
* Boven het verlangen naar glinstering
* Zonder gloed
* De vezels van de leegte
* In het smeltende tin van de dag
* Meisje met bloem
* Avondblauwe as
* Reinheitsgebot
* Alle zeilen op zee
* Sluitstenen
* Zonder veel uren
* Loden man
* De vlooien
* Alleen hardheid geeft zich een houding
* Bouw van een dialoog
* Vanya
* Het donker krijgt dingen van beneden
* Alsof ik een schip was
* Ei-sprong
* Fluisteringen

6. Gedichten 2015-2018:

* Sloopkogel
* Het
* Het witte badhuis
* De Kippenbrug
* Alle schelpen in zee
* Boomgaard in Westerblokker
* Kermismeid
* Zonder ook maar ergens te hoeven aankomen
* Kijkdoos
* Grote Waal
* Het Persil-mannetje
* Bij de zandopspuiting
* Hotel Het Witte Paard
* Belknoppen
* Dronken aan zee
* Geluk weet niet veel
* Alleen als je lokstem hard en licht is
* Drijfzand
* Hopen houtkrullen
* Lange Wortel
* Veemarkt
* Claes Molenaersgang
* Visserseiland
* Stilte krijgt alles
* De Krententuin
* Het vergeten
* Waar je nooit bent
* Een horizon voor anderen
* De Belt
* Maanlicht dat engelen verwaarloost
* Het rood aan de lucht zoekt een opgave
* Wijnresten
* Ons ijs