Goudbol

Adem
Cirkelt rond
Boven je lichaam

Visioenen van middelpunten
Wervelen in wortels

Je lach ontsnapt
Uit haar wijde put

Begeerte omspant
De goudbol van het kreunen
En wellust leent de zwellichamen

Van de oneindigheid; even