Gebed

 

Samen
Zullen we de nacht weerstaan
En in zijn oksels van ontgoochelde sneeuw slapen
De avondster afstropen tot zijn centrum van nutteloosheid
Of vervulling zijn in opgeheven momenten
Als gereedschap dat zichzelf dresseert