In het licht waaruit niets zou verdwijnen

In een nabije zomer
Ben je, in het licht

Waaruit niets zou verdwijnen

Warmte trilde
Boven de velden

Een zachte wind
Kwam naar ons gras

Je liet je armen zinken

Ik was het wijde
In je lach