Het rood

Licht tooit het oosten
Met vlammend bont

Maar de belichtingstijd
Van streling verstrijkt

Je stilte
Begaat eigen momenten

Je gaat weg, ik kijk je na

De zon
Getrokken met een passer
En elk mens draagt de punt

In zijn hart