Claes Molenaersgang

Noorderkerk met de vloer van grafstenen
De rechtop begraven rijken

Daarnaast de Claes Molenaersgang
Waar botten van overledenen tussen de struiken
Zo voor het oprapen lagen

Honden liepen er mee heen

Arme mensen die na driehonderd jaar verschenen uit de modder
Opgestuwd door grondwater in een zeldzame beweging van de Dood
Niet de aarde in maar de aarde uit

Hun cynische verrijzenis