Home

Chers amis,

welkom op mijn vernieuwde website. Alles is omgezet naar WordPress. Een paar onderdelen zijn geschrapt.
Een paar jaar geleden ben ik een nieuwe weg ingeslagen. De soms wat abstracte poëzie heeft plaatsgemaakt voor realisme. Je ziet het terug in de “Nieuwe gedichten 2015-2017”.
Aan de “Portretten” heb ik twee gedichten met aantekeningen toegevoegd. Een paar oudere gedichten zijn bijgeschaafd.
Natuurlijk heb ik ook aan Hans Tentije gedacht. Uit zijn nieuwe bundels heb ik weer een favoriet gedicht gekozen. De belangrijkste thematiek bij Hans is al die jaren onveranderd gebleven: het voorbijgaan van de tijd, het verval, maar het hoofdthema heeft zich uitgebreid en verfijnd.
Weergaloze poëzie, die het hart van elk liefhebber sneller doet kloppen.
Marcus Kaptein, bedankt voor je hulp en technische ondersteuning. Ernestine Koelman, aan jou heb ik het mooie dessin te danken. Merci encore!
Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Laat een berichtje achter in het gastenboek. Mijn persoonlijke mail: info@poezie-site.nl

Hartelijke groet,

Frans Weiland

Eigen gedichten

Klik op één van de onderstaande categorieën om de daarbij behorende gedichten te lezen. Er verschijnt dan een lijst daaronder met de titels van de gedichten.
Klik op een titel om dit gedicht te lezen.

1. Aanraking

* Augustusschemering
* Aanraking
* Toen
* Als de zon die zichzelf beschijnt
* Tinten, glimpen
* Avondval
* Deinend gras
* Alsof het mijn voetstappen wilde hebben
* Watergangen, oeverzones
* Met zoveel licht
* Teruggeblazen zand
* Getijdengeulen
* Een verte die versmelt
* Naderbij, verder weg
* Hemels of zo
* Vetberg
* Nooit gedoofde lantaarns
* Hoe voorbij het nadere is
* Terug naar de plaatsen
* Nu pas
* Berichten
* Spiegelingen die niet worden gezien
* Door je heen
* In de tijd

2. Het naar mensen zoekende niets

* Het gat waarin God zich schuilhield
* Indirect licht
* Het boothuis
* Hoe alles zou kunnen zijn
* Thuiskomst
* Schaduwtonen
* Het beest in het holle inwendige
* De zon viel uiteen
* Het naar mensen zoekende niets
* Verdere vergeten dagen
* Meisje op carrouselpaard
* Laat hooi
* Hoe ze was
* Die hele dag
* Ijsblokjes
* Illuminatie
* Dit wat voorbij is
* Zoveel tegemoet

3. Hoe echt het herinnerde licht is

* Waas
* Ze schopte haar slippers de lucht in
* Alles bestond uit verre dingen
* Er is te veel te doen
* Vogelvlucht
* Overkant
* Gele schimmelplekken
* Voetje voor voetje
* Maanlicht dat engelen verwaarloost
* Luchtigheid
* Dan
* Laatste witheid

4. Portretten

* Midas
* Babilano
* Tupac Amaru
* Juanita
* Incameisje in het zand
* Aantekeningen

5. Australische gedichten

* Nacht op Australisch eiland
* Termietenkoningin
* Een dag uit deze droomtijd
* Mount Bundy
* Katherine
* Watersluiers
* Hemeleieren
* De adelaarman

6. Meeuwenkolonie

* Meeuwenkolonie

7. Hoornse Gedichten

* Sloopkogel
* Het
* Het witte badhuis
* De Ottobrug
* Boomgaard in Westerblokker
* Kermismeid
* Zonder ook maar ergens te hoeven aankomen
* Kijkdoos
* Grote Waal
* Het Persil-mannetje
* Bij de zandopspuiting
* Hotel Het Witte Paard
* Drijfzand
* Hopen houtkrullen
* Lange Wortel
* Veemarkt
* Claes Molenaersgang
* Visserseiland
* De Krententuin
* De Watertoren
* Weeltje
* De oude Meijling
* De schillenboer
* Weeshuis
* Westersingel, wintertijd
* Huiden

8. De Belt

* De Belt

9. Waar je nooit bent

* Alle schelpen in zee
* Belknoppen
* Geluk weet niet veel
* Het vergeten
* Waar je nooit bent
* Een horizon voor anderen
* Wijnresten
* Ons ijs
* In vuile velden
* Dronken aan zee
* Staarten
* Vitrages
* Wervelstorm
* Een streep lippenstift
* Je handen
* Bloemen van vroegere jaren
* Het blauw van kwallen

10. De Vezels van de leegte

Wat ik vergeet
De zee die ik zocht
* Dorpsvrouw
* Lang vergeten momenten
* Boven het verlangen naar glinstering
* De vezels van de leegte
* In het smeltende tin van de dag
* Meisje met bloem
* Avondblauwe as
* Reinheitsgebot
* Alle zeilen op zee
* Sluitstenen
* Zomaar
* Loden man
* De vlooien
* Bouw van een dialoog
* Vanya
* Het donker krijgt dingen van beneden
* Ei-sprong
* Fluisteringen

11. Aan een rand van de wereld

De dag kan onmiddellijk gevonden worden
Koralen
Goudbol
Door de nacht
Morgenbrons
Slechts stilte
* Articulaties
Als in de slaap van dieren
Je stem
Zwerftocht
Groene morgen
Als veertjes
Zonder gloed
Achter de glazen rook
Bevalling
Verzoening
Het rood
Blozende pracht
Hoe veel er nog is
Gebed

12. De boot, of: Hernieuwd bezoek aan Venetië

De boot

13. Eerste gedichten

Adamant
Plaats van executie
Herfstdag
Rood vullen zich de vleermuisholen
In het licht waaruit niets zou verdwijnen
Zicht op een rivier
Luchtmens
Stralend
Rivier