Vitrages

Mist in de morgen op zoek naar vitrages
Vitrages in de morgen op zoek naar mist

De peuken in de asbak
Als gebroken vingers

Het verlangen bewaart behalve witheid
Ook een soort overlopende snik

Neemt genoegen met de schaduw van lippen
In plaats van lippen

Nu kleedt stilte leegte aan

Muziek gaat niet meer open
In je ogen