De stilte is op zoek naar een hoofdzanger

De stilte is op zoek naar een hoofdzanger
Vindt slechts regenvlagen

Herfstbladeren, het warrelen moe

De goede zijde
Van het bloed dringt

Je donkere mond

Uit het geboomte
Van streling
Vallen woorden

Uit een heksenkring van verstrooide kussen
Zweven je ogen weg